ДЗЗД "Обучение"


Отиване към съдържанието

Житената питка

Софтуер

Детският софтуерен пакет “Житената питка” съдържа анимация на едноименната народна приказка и 11 образователни игри. Част от задачите в игрите са свързани с обучението по български език и литература за 1, 2 и 3 клас, а други, като Открий двойките, Постави героя и Подреди пъзела са логически. В играта Създай приказка детето може да преразкаже приказката или да сглоби собствена, като използва героите и картинките от приказката. От клавиатурата се въвежда текст, за който може да се избира шрифт, размер и цвят на буквите. Могат да се създадат няколко сцени, които след това да бъде отпечатани. Една от игрите в пакета е караоке за изпълнение песничката на питката.
Методическо ръководство за работа с продукта можете да изтеглите от тук!

Замени картинките с думите
В тази игра детето трябва да замени картинките на героите от приказката с техните имена. Това става като се щракне с мишката върху героя. Отваря се текстово поле, в което от клавиатурата се въвежда името на героя. Ако името е вярно се изписва.

Замени картинките с думите

Замени грешните думи
Тук детето трябва да посочи грешните думи в приказката. Това става като щракне с мишката върху тях. Отваря се текстово поле, в което от клавиатурата се въвежда правилната дума. Ако въведеното е вярно, тя се изписва, а в противен случай – се подчертава като грешна.

Замени грешните думи

Подреди приказката
В тази игра детето трябва да подреди сцените в последователността на случване на действията. Това става като щраква с мишката върху умаленото изображение на сцената. Тя се появява във филмовата лента. В режим на преглед сцените се сменят последователно.

Постави думите

Постави герой
На екрана е представена сцена от приказката, като един от героите липсва. Детето трябва да посочи героят, който липсва на картинката. То има право на два опита. При правилен избор продължава напред, а при грешен се връща от начало.

Постави герой

Оцвети героите
В тази игра детето може да оцвети всеки един от героите на приказката по свой начин. От палитра с 14 цвята се избира цвят за запълване, като след това може да се посочи негов нюанс. Оцветеният герой може да се запази и разпечата.

Оцвети героите

Свържи буквите
В тази игра детето трябва да свържи букви от азбуката, като посочи следващата. След като направи това двете букви се свързват с линия. Когато детето успее да свърже всички букви се получава герой от приказката, който “оживява”.

Свържи буквите

Създай приказка
Детето може да преразкаже приказката или да сглоби собствена, като използва героите и картинките от приказката. От клавиатурата се въвежда текст, за който детето може да избира шрифт, размер и цвят на буквите. Създадените сцени могат да се отпечатват на принтер.

Създай приказка

Открий двойките
В тази игра детето може да играе с четири или осем двойки съответни карти. То може да обръща едновременно само две карти. Целта на играта е да се обърнат двойка карти, между които има съответствие. Това съответствие може да се еднакви картинки или герои и неговото име.

Открий двойките

Постави думите
Тук трябва да се посочат липсващите думи в приказката. Детето първо трябва да определи каква част на речта е думата и след това да избере подходящата дума от списъка, който се появява.

Постави думите

Подреди пъзела
Тук детето подрежда пъзел от девет части. Това става като с мишката се влачат отделните елементи до квадратчетата на решетката. След като всички части са поставени на правилните места, сглобената картинка “оживява”.

Постави думите

Сглоби приказкатa
Тук детето трябва да прочете текста от приказката и да посочи в него правилната дума от три възможности. Когато се справи успешно на екрана се показва сцената и се преминава към следващата.

Сглоби приказката

Цена за индивидуален лиценз - 15,00 лв.
Цена за училищен лиценз -
60,00 лв.

Начало | Курсове | Софтуер | Семинари | Книги | Контакти | Структура


Назад към съдържанието | Назад към главното меню